Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri (H) tương đương với:


Câu 6370 Thông hiểu

Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri (H) tương đương với:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức: \({\rm{W}} = \frac{1}{2}L{i^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.