Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối với một nguồn điện có cường độ tăng từ (0 -> 4A ). Năng lượng của từ trường biến thiên trong ống dây là:


Câu 6371 Vận dụng

Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối với một nguồn điện có cường độ tăng từ \(0 \to 4A\). Năng lượng của từ trường biến thiên trong ống dây là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}}}{l}S\)

+ Áp dụng biểu thức tính năng lượng từ trường trong ống dây: \({\rm{W}} = \frac{1}{2}L{i^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.