Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q_1 = -3.10^(-6)C,  q_2 = 8.10^(-6)C. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q_3=2.10^(-6)C đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.


Câu 6386 Vận dụng

Tại hai điểm $A$ và $B$ cách nhau $20 cm$ trong không khí, đặt hai điện tích $q_1 = -3.10^{-6}C$,  $q_2 = 8.10^{-6}C$. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích $q_3=2.10^{-6}C $ đặt tại $C$. Biết $AC = 12 cm$, $BC = 16 cm$.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính lực tương tác tĩnh điện: \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

+ Phương pháp tổng hợp lực

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.