Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích ((q_1) = (q_2) =  - (6.10^( - 6))C ). Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích ((q_3) =  - (3.10^( - 8))C ) đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm.


Câu 6388 Vận dụng

Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích \({q_1} = {q_2} =  - {6.10^{ - 6}}C\). Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích \({q_3} =  - {3.10^{ - 8}}C\) đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính lực tương tác tĩnh điện:

 $F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}$

+ Phương pháp tổng hợp lực

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.