Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ


Câu 64073 Thông hiểu

Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào công cuộc chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang, suy luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.