Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là


Câu 64147 Vận dụng

Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại tình hình nước ta trước Cách mạng tháng Tám và diễn biến của cuộc cách mạng để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.