Cho các phát biểu sau đây (a) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh (b) Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo (c) Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn (d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ protein (e) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ (g) Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt có thể bô vôi tôi vào vết đốt Số phát biểu đúng là


Câu 64153 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau đây

(a) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh

(b) Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo

(c) Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn

(d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ protein

(e) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ

(g) Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt có thể bô vôi tôi vào vết đốt

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về cacbohiđrat, amin, protein, polime

Xem lời giải

...