Thực hiện các thí nghiệm sau (a)    Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2 (b)   Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (c)    Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (d)   Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư (e)    Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3 (f)    Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được kết tủa là


Câu 64173 Vận dụng

Thực hiện các thí nghiệm sau

(a)    Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2

(b)   Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3

(c)    Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3

(d)   Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư

(e)    Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3

(f)    Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm thu được kết tủa là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết PTHH xảy ra, chọn các thí nghiệm thu được kết tủa

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.