Cho các chất : (1)  C6H5–CH3  (2) p-CH3–C6H4–C2H5  (3)  C6H5–C2H3 (4) o-CH3–C6H4–CH3  Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


Câu 6462 Thông hiểu

Cho các chất :

(1)  C6H5CH3 

(2) p-CH3C6H4C2H

(3)  C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.