Hai dòng điện tròn có bán kính R = 10cm có tâm trùng nhau đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây (I = (I_1) = (I_2) = căn 2 ) . Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng dây là:


Câu 6502 Vận dụng

Hai dòng điện tròn có bán kính R = 10cm có tâm trùng nhau đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây \(I = {I_1} = {I_2} = \sqrt 2 \) . Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng dây là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1: Xác định hướng của vectơ cảm ứng từ B

- Bước 2: Sử dụng nguyên lý chồng chất từ trường

+ Áp dụng biểu thức xác định cảm ứng từ của dòng điện tròn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.