banner redirect homepage

Cho các số phức (((z)_(1))=-3i; , ,((z)_(2))=4+i ) và z thỏa mãn (<=ft| z-i right|=2 ). Biểu thức (T=<=ft| z-((z)_(1)) right|+2<=ft| z-((z)_(2)) right| ) đạt giá trị nhỏ nhất khi (z=a+bi , ,( a;bthuộc R ) ). Hiệu (a-b ) bằng:


Câu 65326 Vận dụng cao

Cho các số phức \({{z}_{1}}=-3i;\,\,{{z}_{2}}=4+i\) và z thỏa mãn \(\left| z-i \right|=2\). Biểu thức \(T=\left| z-{{z}_{1}} \right|+2\left| z-{{z}_{2}} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất khi \(z=a+bi\,\,\left( a;b\in R \right)\). Hiệu \(a-b\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biểu diễn điểm trên mặt phẳng phức và đánh giá dựa vào phương pháp hình học phẳng.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.