Cho các số phức (((z)_(1))=-3i; , ,((z)_(2))=4+i ) và z thỏa mãn (<=ft| z-i right|=2 ). Biểu thức (T=<=ft| z-((z)_(1)) right|+2<=ft| z-((z)_(2)) right| ) đạt giá trị nhỏ nhất khi (z=a+bi , ,( a;bthuộc R ) ). Hiệu (a-b ) bằng:


Câu 65326 Vận dụng cao

Cho các số phức \({{z}_{1}}=-3i;\,\,{{z}_{2}}=4+i\) và z thỏa mãn \(\left| z-i \right|=2\). Biểu thức \(T=\left| z-{{z}_{1}} \right|+2\left| z-{{z}_{2}} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất khi \(z=a+bi\,\,\left( a;b\in R \right)\). Hiệu \(a-b\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biểu diễn điểm trên mặt phẳng phức và đánh giá dựa vào phương pháp hình học phẳng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.