Cho số phức (z ) thỏa mãn (<=ft| z right|<= 2 ). GTNN của biểu thức (P=2<=ft| z+1 right|+2<=ft| z-1 right|+<=ft| z-(z)-4i right| ) bằng


Câu 65346 Vận dụng cao

Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| z \right|\le 2\). GTNN của biểu thức \(P=2\left| z+1 \right|+2\left| z-1 \right|+\left| z-\overline{z}-4i \right|\) bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đưa bài toán về phương pháp hình học phẳng, đánh giá GTNN.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.