Cho số phức (z ) thỏa mãn (<=ft| z-1-i right|=1 ), số phức (w ) thỏa mãn (<=ft| bar(w)-2-3i right|=2 ). Tính giá trị nhỏ nhất của (<=ft| z-w right| ). 


Câu 65347 Vận dụng cao

Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| z-1-i \right|=1\), số phức \(w\) thỏa mãn \(\left| \bar{w}-2-3i \right|=2\). Tính giá trị nhỏ nhất của \(\left| z-w \right|\). 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp hình học, xác định tập hợp điểm biểu diễn là hai đường tròn và biện luận vị trí của điểm để môđun nhỏ nhất

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.