Xét các số phức (z=a+bi ) ( (a,bthuộc mathbb(R) )) thỏa mãn điều kiện (<=ft| z-3-2i right|=2 ). Tính (a+b ) khi (<=ft| z+1-2i right|+2<=ft| z-2-5i right| ) đạt giá trị nhỏ nhất.


Câu 65349 Vận dụng cao

 Xét các số phức \(z=a+bi\) (\(a,b\in \mathbb{R}\)) thỏa mãn điều kiện \(\left| z-3-2i \right|=2\). Tính \(a+b\) khi \(\left| z+1-2i \right|+2\left| z-2-5i \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

 Bài toán có thể giải quyết bằng phương pháp đại số hoặc hình học 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.