Cho các số phức ((z_1), ,(z_2), ,(z_3) ) thỏa mãn điều kiện (<=ft| ((z_1)) right| = 4,<=ft| ((z_2)) right| = 3, ,<=ft| ((z_3)) right| = 2 ) và (<=ft| (4(z_1)(z_2) + 16(z_2)(z_3) + 9(z_1)(z_3)) right| = 48 ). Giá trị của biểu thức (P = <=ft| ((z_1) + (z_2) + (z_3)) right| ) bằng


Câu 65350 Vận dụng cao

Cho các số phức \({z_1},\,{z_2},\,{z_3}\) thỏa mãn điều kiện \(\left| {{z_1}} \right| = 4,\left| {{z_2}} \right| = 3,\,\left| {{z_3}} \right| = 2\) và \(\left| {4{z_1}{z_2} + 16{z_2}{z_3} + 9{z_1}{z_3}} \right| = 48\). Giá trị của biểu thức \(P = \left| {{z_1} + {z_2} + {z_3}} \right|\) bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức:  \(\left| {{z_1}.{z_2}} \right| = \left| {{z_1}} \right|.\left| {{z_2}} \right|,\,\,\,\,\,\left| {\overline z } \right| = \left| z \right|,\,\,\,\,\,\overline {{z_1} + {z_2}}  = \overline {{z_1}}  + \overline {{z_2}} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.