Cho các số phức (z,w ) thỏa mãn (<=ft| z-5+3i right|=3, , , ,<=ft| iw+4+2i right|=2 ). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (T=<=ft| 3iz+2w right|. )


Câu 65353 Vận dụng cao

Cho các số phức \(z,w\) thỏa mãn \(\left| z-5+3i \right|=3,\,\,\,\left| iw+4+2i \right|=2\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(T=\left| 3iz+2w \right|.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đưa về khoảng cách giữa hai điểm thuộc các đường tròn biểu diễn các số phức  và biện luận vị trí điểm để biểu thức đạt giá trị lớn nhất

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.