Cho hai số phức (u, , ,v ) thỏa mãn (3<=ft| (u - 6i) right| + 3<=ft| (u - 1 - 3i) right| = 5căn (10) , , ,<=ft| (v - 1 + 2i) right| = <=ft| ( v  + i) right| ). GTNN của (<=ft| (u - v) right| ) là


Câu 65354 Vận dụng cao

Cho hai số phức \(u,\,\,v\) thỏa mãn \(3\left| {u - 6i} \right| + 3\left| {u - 1 - 3i} \right| = 5\sqrt {10} ,\,\,\left| {v - 1 + 2i} \right| = \left| {\overline v  + i} \right|\). GTNN của \(\left| {u - v} \right|\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chuyển bài toán xét GTNN trong số phức sang tìm GTNN ở hình học phẳng:

- Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức \(u\), \(v\)

- Dựa vào đó, tìm vị trí để độ dài điểm biểu diễn số phức \(u - v\) là nhỏ nhất.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.