Cho (z thuộc C ) thỏa mãn (( (2 + i) )<=ft| z right| = ((căn (17) ))(z) + 1 - 3i ). Biết tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức (w = ( (3 - 4i) )z - 1 + 2i ) là đường tròn tâm I, bán kính R. Kết quả nào đúng ?


Câu 65360 Vận dụng cao

Cho \(z \in C\) thỏa mãn \(\left( {2 + i} \right)\left| z \right| = \dfrac{{\sqrt {17} }}{z} + 1 - 3i\). Biết tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức \(w = \left( {3 - 4i} \right)z - 1 + 2i\) là đường tròn tâm I, bán kính R. Kết quả nào đúng ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ giả thiết \(\left( {2 + i} \right)\left| z \right| = \dfrac{{\sqrt {17} }}{z} + 1 - 3i\), tìm \(\left| z \right|\).

\(w = \left( {3 - 4i} \right)z - 1 + 2i\), rút z theo w, tính môđun hai vế và suy ra tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức w.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.