Trộn các cặp dung dịch các chất sau với nhau: 1) NaHSO4 + NaHSO3                                   2) Na3PO4 + K2SO4   3) AgNO3 + Fe(NO3)2                                   4) C6H5ONa + H2O     5) CuS + HNO3                                            6) BaHPO4 + H3PO4     7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng)                       8) Ca(HCO3)2 + NaOH  9) NaOH + Al(OH)3                                      10) MgSO4 + HCl.      Số phản ứng xảy ra là   


Câu 65395 Thông hiểu

Trộn các cặp dung dịch các chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3                                   2) Na3PO4 + K2SO4  

3) AgNO3 + Fe(NO3)2                                   4) C6H5ONa + H2O    

5) CuS + HNO3                                            6) BaHPO4 + H3PO4    

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng)                       8) Ca(HCO3)2 + NaOH 

9) NaOH + Al(OH)3                                      10) MgSO4 + HCl. 

    Số phản ứng xảy ra là   


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.