Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường (E( rm( )) = ( rm( ))200( rm( ))V/m ). Vận tốc ban đầu của electron là ((3.10^5) ;m/s ), khối lượng của elctron là (9,(1.10^( - 31))kg ). Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?


Câu 65481 Vận dụng

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường \(E{\rm{ }} = {\rm{ }}200{\rm{ }}V/m\). Vận tốc ban đầu của electron là \({3.10^5}\;m/s\), khối lượng của elctron là \(9,{1.10^{ - 31}}kg\). Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính công của lực điện trường: \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}qEd\)

+ Vận dụng biểu thức: \({A_{MN\;}} = {\rm{ }}{W_{{d_N}}} - {\rm{ }}{W_{{d_M}}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.