Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là ( - (32.10^( - 19))J ). Điện tích của electron là ( - e =  - 1,(6.10^( - 19))C. ) Điện thế tại điểm M  bằng bao nhiêu?


Câu 65485 Vận dụng

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là \( - {32.10^{ - 19}}J\). Điện tích của electron là \( - e =  - 1,{6.10^{ - 19}}C.\) Điện thế tại điểm M  bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính điện thế: \({V_M} = \dfrac{{{{\rm{W}}_M}}}{q}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.