Một quả cầu kim loại bán kính (5cm ), tích điện dương. Để di chuyển điện tích (q = 1nC ) từ vô cùng đến điểm M cách mặt cầu đoạn (25cm ), người ta cần thực hiện một công (A' = (2.10^( - 7))J ) . Điện thế trên mặt quả cầu do điện tích của quả cầu gây ra là bao nhiêu? Chọn mốc tính điện thế tại vô cùng bằng 0.


Câu 65496 Vận dụng

Một quả cầu kim loại bán kính \(5cm\), tích điện dương. Để di chuyển điện tích \(q = 1nC\) từ vô cùng đến điểm M cách mặt cầu đoạn \(25cm\), người ta cần thực hiện một công \(A' = {2.10^{ - 7}}J\) . Điện thế trên mặt quả cầu do điện tích của quả cầu gây ra là bao nhiêu? Chọn mốc tính điện thế tại vô cùng bằng 0.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức: \({A_{MN}} = {U_{MN}}.q{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {{V_M}--{\rm{ }}{V_N}} \right).q\)

+ Áp dụng biểu thức tính điện thế: \({V_M} = \dfrac{{{A_{M\infty }}}}{q} = k\dfrac{Q}{r}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.