Công cần thiết để hai hạt proton đến gần nhau (0,5mm ) là bao nhiêu biết rằng lúc đầu chúng cách nhau (2cm ) trong chân không?


Câu 65498 Vận dụng

Công cần thiết để hai hạt proton đến gần nhau \(0,5mm\) là bao nhiêu biết rằng lúc đầu chúng cách nhau \(2cm\) trong chân không?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính điện thế: \({V_M} = \dfrac{{{A_{M\infty }}}}{q} = k\dfrac{Q}{r}\)

+ Áp dụng biểu thức tính công: \({A_{MN}} = {\rm{ }}\left( {{V_M}--{\rm{ }}{V_N}} \right).q\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.