Hai điện tích ((q_1) = 0,3 10^-6 C ) và ((q_2) =  - 0,6 10^-6 C ) đặt cách nhau một khoảng (4cm ) trong chân không. Thế năng tĩnh điện của hai điện tích này là?


Câu 65500 Vận dụng

Hai điện tích \({q_1} = 0,3\mu C\) và \({q_2} =  - 0,6\mu C\) đặt cách nhau một khoảng \(4cm\) trong chân không. Thế năng tĩnh điện của hai điện tích này là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức tính thế năng tĩnh điện: \({{\rm{W}}_t} = k\dfrac{{{q_1}{q_2}}}{r}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.