Cho số phức (z ) thỏa mãn (<=ft| ((z)^(2))-2z+5 right|=<=ft| ( z-1+2i )( z-1+3i ) right| ) và (w=z-2+2i ) giá trị nhỏ nhất của (<=ft| w right| ) bằng ?


Câu 65503 Vận dụng cao

Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(\left| {{z}^{2}}-2z+5 \right|=\left| \left( z-1+2i \right)\left( z-1+3i \right) \right|\) và \(w=z-2+2i\) giá trị nhỏ nhất của \(\left| w \right|\) bằng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đại số với việc đặt \(z=a+bi\,\,\,\,\left( a,\,\,b\in \mathbb{R} \right)\) để tìm min – max của môđun số phức

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.