Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (<=ft| z-1 right|=căn(2) ). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức (T=<=ft| z+i right|+<=ft| z-2-i right| )


Câu 65504 Vận dụng cao

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \(\left| z-1 \right|=\sqrt{2}\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

\(T=\left| z+i \right|+\left| z-2-i \right|\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đưa biểu thức T về dạng biểu thức vector bằng cách tìm các vector biểu diễn cho các số phức.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.