Trên thươc dây của người thợ may có in chữ (cm ) ở đầu thước, số bé nhất và lớn nhất trên thước là (0 ) và (150 ). Từ vạch số 1 đến vạch số 2 người ta đếm có tất cả (11 ) vạch chia. Giới hạn chia và độ chia nhỏ nhất của thước lần lượt là:


Câu 65564 Vận dụng

Trên thươc dây của người thợ may có in chữ \(cm\) ở đầu thước, số bé nhất và lớn nhất trên thước là \(0\) và \(150\). Từ vạch số 1 đến vạch số 2 người ta đếm có tất cả \(11\) vạch chia. Giới hạn chia và độ chia nhỏ nhất của thước lần lượt là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.