Cho hai số phức (((z)_(1)),((z)_(2)) ) thỏa mãn (<=ft| ((z)_(1))+1-i right|=2 ) và (((z)_(2))=i((z)_(1)) ). Tìm giá trị lớn nhất m của biểu thức (<=ft| ((z)_(1))-((z)_(2)) right| ).


Câu 65567 Vận dụng cao

Cho hai số phức \({{z}_{1}},{{z}_{2}}\) thỏa mãn \(\left| {{z}_{1}}+1-i \right|=2\) và \({{z}_{2}}=i{{z}_{1}}\). Tìm giá trị lớn nhất m của biểu thức \(\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm GTLN của \(\left| {{z_1}} \right|\) và suy ra đáp án.

Chú ý: Sử dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối: \(\left| A \right| - \left| B \right| \le \left| {A + B} \right| \le \left| A \right| + \left| B \right|\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.