Trong các số phức z thỏa mãn (<=ft| ((z)^(2))+1 right|=2<=ft| z right| ), gọi (z_1 ) và (z_2 ) lần lượt là các số phức có môđun lớn nhất và nhỏ nhất. Khi đó môđun lớn nhất của số phức (w=((z)_(1))+((z)_(2)) ) là:  


Câu 65572 Vận dụng cao

Trong các số phức z thỏa mãn \(\left| {{z}^{2}}+1 \right|=2\left| z \right|\), gọi \(z_1\) và \(z_2\) lần lượt là các số phức có môđun lớn nhất và nhỏ nhất. Khi đó môđun lớn nhất của số phức \(w={{z}_{1}}+{{z}_{2}}\) là:  


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

 Sử dụng công thức \(z\overline{z}={{\left| z \right|}^{2}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.