Một hạt bụi có khối lượng (m = (10^( - 7))g ) mang điện tích âm, nằm lơ lửng trong điện trường đều tạo bởi hai bản tích điện trái dấu, đặt song song và nằm ngang. Khoảng cách giữa hai bản là (d = 0,5cm ) và hiệu điện thế giữa hai bản là (U = 31,25V ). Lấy (g = 10m/(s^2) )

Một hạt bụi có khối lượng \(m = {10^{ - 7}}g\) mang điện tích âm, nằm lơ lửng trong điện trường đều tạo bởi hai bản tích điện trái dấu, đặt song song và nằm ngang. Khoảng cách giữa hai bản là \(d = 0,5cm\) và hiệu điện thế giữa hai bản là \(U = 31,25V\). Lấy \(g = 10m/{s^2}\)


Câu 66075 Vận dụng

Tính lượng electron thừa trong hạt bụi. Biết điện tích của electron \(e =  - 1,{6.10^{ - 19}}C\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên hạt bụi

+ Sử dụng điều kiện cân bằng của vật, tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0

+ Sử dụng biểu thức tính lực điện: \(F = qE\)

+ Sử dụng biểu thức tính trọng lượng: \(P = mg\)

+ Lượng electron thừa: \(n = \dfrac{q}{{\left| e \right|}}\)

Xem lời giải


Câu 66074 Vận dụng

Nếu hạt bụi mất đi một nửa số electron có thừa thì hạt bụi sẽ chuyển động như thế nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên hạt bụi

+ Sử dụng biểu thức định luật II – Newton

+ Sử dụng biểu thức tính lực điện: F = qE

+ Sử dụng biểu thức tính trọng lượng: P = mg

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.