Tìm (P ) biết (((x - 1))(((x^2) - x + 1)) - P = (2)((x - 1)) + ((3x))((1 - (x^3))) ).


Câu 66227 Vận dụng

Tìm \(P\) biết \(\dfrac{{x - 1}}{{{x^2} - x + 1}} - P = \dfrac{2}{{x - 1}} + \dfrac{{3x}}{{1 - {x^3}}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc chuyển vế, trừ các phân thức khác mẫu và rút gọn.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng, trừ các phân thức Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.