Tìm (P ) biết (((x - 1))(((x^2) + x + 1)) - P = (2)((x - 1)) + ((3x))((1 - (x^3))) ).


Câu 66227 Vận dụng

Tìm \(P\) biết \(\dfrac{{x - 1}}{{{x^2} + x + 1}} - P = \dfrac{2}{{x - 1}} + \dfrac{{3x}}{{1 - {x^3}}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc chuyển vế, trừ các phân thức khác mẫu và rút gọn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.