Cho (a,b,c ) thỏa mãn (abc = 2017 ). Tính giá trị biểu thức sau                         (Q = ((2017a))((ab + 2017a + 2017)) + (b)((bc + b + 2017)) + (c)((ac + 1 + c)). )


Câu 66229 Vận dụng cao

Cho \(a,b,c\) thỏa mãn \(abc = 2017\). Tính giá trị biểu thức sau

                        \(Q = \dfrac{{2017a}}{{ab + 2017a + 2017}} + \dfrac{b}{{bc + b + 2017}} + \dfrac{c}{{ac + 1 + c}}.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn, cộng các phân thức cùng mẫu và rút gọn.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng, trừ các phân thức Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.