Cho (a,b,c ) thỏa mãn (abc = 2017 ). Tính giá trị biểu thức sau                         (Q = ((2017a))((ab + 2017a + 2017)) + (b)((bc + b + 2017)) + (c)((ac + 1 + c)). )


Câu 66229 Vận dụng cao

Cho \(a,b,c\) thỏa mãn \(abc = 2017\). Tính giá trị biểu thức sau

                        \(Q = \dfrac{{2017a}}{{ab + 2017a + 2017}} + \dfrac{b}{{bc + b + 2017}} + \dfrac{c}{{ac + 1 + c}}.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn, cộng các phân thức cùng mẫu và rút gọn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.