Cho dãy chuyển hoá  C(H_4)->((((1500)^0)C))X->(((H_2)O))Y->(((H_2)))Z->(((O_2)))T->(((C_2)(H_2)))M Công thức cấu tạo của M là 


Câu 664 Vận dụng

Cho dãy chuyển hoá 

$C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^0}C}}X\xrightarrow{{{H_2}O}}Y\xrightarrow{{{H_2}}}Z\xrightarrow{{{O_2}}}T\xrightarrow{{{C_2}{H_2}}}M$

Công thức cấu tạo của M là 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định M

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.