Cho mạch điện như hình vẽ: Biết (r = 3ôm ), ((R_1),(R_2) ) là một biến trở. (U = 12V )

Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết \(r = 3\Omega \), \({R_1},{R_2}\) là một biến trở. \(U = 12V\)


Câu 66427 Vận dụng cao

Điều chỉnh biến trở \({R_2}\) để cho công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên \({R_2}\) bằng 3 lần công suất trên \({R_1}\). Tìm \({R_1}\)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)

+ Áp dụng BĐT Cosi

Xem lời giải


Câu 66426 Vận dụng

Thay \({R_2}\) bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)

+ Vận dụng biểu thức tính công suất: \(P = \dfrac{{{U^2}}}{R}\)

+ Áp dụng BĐT Cosi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.