Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ :


Câu 66805 Thông hiểu

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất ảnh của vật qua thấu kính hội tụ: ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ có thể lớn hơn vật hoặc nhỏ hơn vật tùy vào vị trí đặt vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.