Nhận xét nào sau đây là đúng?


Câu 66807 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì: vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.