Thấu kính có độ tụ D = 5 dp, đó là :


Câu 66827 Thông hiểu

Thấu kính có độ tụ D = 5 dp, đó là :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính độ tụ: \(D = \dfrac{1}{f}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.