Một vật thật đặt trước một thấu kính (40cm ) cho một ảnh trước thấu kính (20cm ). Đây là


Câu 66843 Thông hiểu

Một vật thật đặt trước một thấu kính \(40cm\) cho một ảnh trước thấu kính \(20cm\). Đây là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức thấu kính: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}}\)và đặc điểm của ảnh qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.