Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n= (căn 2 ) và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:


Câu 66844 Vận dụng

Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất n=\(\sqrt 2 \)

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng \({n_1}\sin i = {n_2}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inr}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.