Trong trường hợp ngắm chừng nào thì độ bội giác của kính lúp có giá trị bằng độ phóng đại ảnh?


Câu 66848 Thông hiểu

Trong trường hợp ngắm chừng nào thì độ bội giác của kính lúp có giá trị bằng độ phóng đại ảnh?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính độ bội giác của kính lúp: \({\rm{G  =  k}}{\rm{.}}\dfrac{D}{{\left| {d'} \right| + \ell }}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.