Khi ngắm chừng ở vô cực thì độ bội giác của kính lúp có gía trị:


Câu 66849 Nhận biết

Khi ngắm chừng ở vô cực thì độ bội giác của kính lúp có gía trị:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: \(G = \dfrac{D}{f}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.