Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính hiển vi:


Câu 66851 Thông hiểu

Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính hiển vi:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: \({G_\infty } = \left| {{k_1}} \right|.{G_2} = \dfrac{{\delta D}}{{{f_1}{f_2}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.