Hai đèn nhỏ S (_1 )và S (_2 )nằm trên trục chính và ở hai bên của một thấu kính hội tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S (_1 )đến thấu kính bằng 6cm. Tính khoảng cách giữa S (_1 )và S (_2 )để ảnh của chúng qua thấu kính trùng nhau?


Câu 66853 Vận dụng

Hai đèn nhỏ S\(_1\)và S\(_2\)nằm trên trục chính và ở hai bên của một thấu kính hội tụ có độ tụ là D =10 điốp. Khoảng cách từ S\(_1\)đến thấu kính bằng 6cm. Tính khoảng cách giữa S\(_1\)và S\(_2\)để ảnh của chúng qua thấu kính trùng nhau?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức thấu kính \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}}\)và công thức tính độ tụ của thấu kính \(D = \dfrac{1}{f}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.