Listen to the following conversation and choose A, B or C. Your browser does not support the audio element.

Listen to the following conversation and choose A, B or C.


Câu 66958 Thông hiểu

Where is Pancho from?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nghe kĩ đoạn thông tin sau:All my friends and family back in ... call me Pancho”

Xem lời giải


Câu 66957 Thông hiểu

How many brothers and sisters does Pancho have?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “I have ... brothers and ...  sisters.”

Xem lời giải


Câu 66956 Thông hiểu

What is his father’s job?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “My father is a ...  in Lima, Peru.”

Xem lời giải


Câu 66955 Thông hiểu

What does his mother do?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “She helps run a small family store with some of my brothers and sisters.”

Xem lời giải


Câu 66954 Thông hiểu

Which thing does Pancho NOT say?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Nghe kĩ lại một lượt

- Gạch chân các key word trong các đáp án.

- Đến đoạn thông tin nào có nhắc đến đáp án đó thì không chọn và chuyển sang đáp án tiếp theo

- Đến khi còn 1 đáp án không thấy có nhắc đến thì chọn.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.