Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)They run ______ than I.


Câu 67396 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

They run ______ than I.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.