Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất hình thành giữa X và Y có thể là


Câu 67435 Thông hiểu

Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất hình thành giữa X và Y có thể là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết cấu hình e nguyên tử của X, Y từ đó dự đoán xu hướng nhường nhận e để đạt cấu hình bền của khí hiếm => CTPT

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.