Listen to the following conversation and choose the correct answer A, B or C. Your browser does not support the audio element.

Listen to the following conversation and choose the correct answer A, B or C.


Câu 67514 Vận dụng

What are they planning to do in the morning?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nghe kĩ đoạn thông tin: “It's going to be a wonderful day for ... tomorrow”

Xem lời giải


Câu 67513 Vận dụng

According to the weather report, when would it start raining?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chú ý đoạn thông tin: “The weatherman said it was going to rain later tonight.”

Xem lời giải


Câu 67512 Vận dụng

What did Paul forget to bring?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sara: Paul. Paul. Did you remember to bring our ...  just in case, like I told you? ’

Paul: Uh... no. I left them on the front porch.

Xem lời giải


Câu 67511 Vận dụng

Where did Sara leave the playing cards?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- playing cards: bộ bài

Paul: How about playing a card game?

Sara: Uhh. I left them ...  the Picnic table [Hmmm] Hey, you don’t want me to go out in this rain and get them, do you?

Xem lời giải


Câu 67510 Vận dụng

What do they finally decide to do?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Paul: Hmm, why don't we just make the best of it here and hope the weather to be better?

Sara: That's a good idea.

 

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.