Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.) Huy is 1.70 meters tall. Hanh is 1.65 meters tall.


Câu 67517 Thông hiểu

Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.)

Huy is 1.70 meters tall. Hanh is 1.65 meters tall.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Huy cao 1m7 còn Hạnh cao 1m65 vậy thì Hạnh sẽ thấp hơn Huy

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.