Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.)Janet is 20 years old. Jane is 18 years old.


Câu 67518 Thông hiểu

Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.)

Janet is 20 years old. Jane is 18 years old.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Janet 20 tuổi còn Jane thì 18 tuổi => Jane sẽ trẻ hơn Janet.

Cấu trúc so sánh với tính từ ngắn: S + be + adj-er + than

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.