Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.)There are many flowers in our garden.


Câu 67519 Thông hiểu

Choose the sentence that is closet in meaning to the following sentence. (Em hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu đã cho.)

There are many flowers in our garden.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Our garden là danh từ số ít nên khi chuyển lên làm chủ ngữ thì động từ chia theo số ít

- flowers là danh từ đếm được số nhiều

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.